وبلاگ جامع علوم پرتو پزشکی و فیزیک پزشکی

پرتو پزشکی, فیزیک پزشکی, ام آر آی MRI ,سی تی اسکن Ct Scan , رادیولوژی, رادیوتراپی, پزشکی هسته ای, مهندسی هسته ای

وبلاگ جامع علوم پرتو پزشکی و فیزیک پزشکی

پرتو پزشکی, فیزیک پزشکی, ام آر آی MRI ,سی تی اسکن Ct Scan , رادیولوژی, رادیوتراپی, پزشکی هسته ای, مهندسی هسته ای

دانلود حل المسائل کتاب هرمان سمبر introduction of healthy physics  solution manual

حل المسائل کتاب آشنایی بافیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی هرمان سمبر 

دانلود

حجم فایل: 9 مگابایت دانلود از فروشگاه

 

 

  • medradiation

مفهوم یون و یونیزاسیون

medradiation | شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۹:۲۱ ق.ظ

مفهوم یون و یونیزاسیون

اگر یک اتم یا یک مولکول دارای الکترون اضافی و یا اینکه یک الکترون از آن کنده شود،در آن صورت می گویند آن اتم یا مولکول یونیزه شده است. اگر تعداد پروتونها را کم یا زیاد کنیم ، اتم یونیزه نمی شود، زیرا در این صورت اتم از یک عنصر تبدیل به عنصر دیگر می شود.به عنوان مثال اگر به یک اتم کربن اشعه X بتابانیم، اشعه X ممکن است انرژی خود را به الکترون بدهد و در نتیجه الکترون آزاد شده و از اتم جدا می شود . در اینصورت اتم باقیمانده یک یون مثبت و الکترون آزاد شده یون منفی می باشد و مجموع این دو را یک جفت یون Ion Pair می نامند.

  • medradiation

مفهوم 5R در رادیوتراپی

medradiation | پنجشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۶ ق.ظ

مفهوم 5R در رادیوتراپی

در سال 1975 رادنی ویدرز چھار فاکتور بیولوژیکی که بر واکنش بافتھای نرمال و غیرنرمال در رادیوتراپی تقطیعی تأثیر می گذارد را تشخیص داد . این چھارفاکتور عبارتند از :

Reoxygenation , Repopulation , Reassortment ,Repair

که تأثیر این چھار فاکتور ممکن است بین بافت نرمال و غیر نرمال متفاوت باشد . در سال 1989 گوردن استیل و ھمکارانش پنجمین R را بعنوان حساسیت ذاتی Intrinsic Radiosensitivity پیشنھاد نمودند.

برای ادامه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

  • medradiation

مفهوم Latency یا Latent period

medradiation | پنجشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۳ ق.ظ

Latency یا Latent period

شکل زیر روش و نحوه عمل در تحقیقات رادیوبیولوژی را بصورت گرافیکی نشان می دھد :
در سمت چپ منبع اشعه مورد استفاده از قبیل پرتوھای x، آلفا ، بتا و گاما نوترونھا ، پروتونھا و غیره نشان داده شده است .در قسمت وسط یک سیستم بیولوژیک قرار دارد که می تواند بطور مثال یک ارگانیسم پیچیده ، یک حیوان ، یک باکتری ، یک ویروس و یا یک گیاه باشد . در طرف دیگر ، سمت راست شکل ، نحوه مشاھده تأثیرات بیولوژیک را توسط یک رادیوبیولوژیست نشان می دھد که بطورمثال روش ماکروسکوپی ، روش میکروسکوپی ، مولکولی و زیراتمی را میتوان نام برد .

نکته دیگر زمان مشاھده تغییرات بیولوژیک است . بطور عمده تأثیرات بیولوژیک ایجاد شده و زمان مشاھدة آن به سیستم  بیولوژیک ، منبع اشعه ، نحوه توزیع دز ( آھنگ دز ) و کل زمانی که سیستم بیولوژیک اشعه را دریافت می کند ، بستگی خواھد داشت .دوره زمانی که بعد از آن تغییرات بیولوژیکی قابل مشاھده است را  Latency ” یا ” Latent period ” می نامند .

  • medradiation

توموگرافی کامپیوتری CT

medradiation | پنجشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۹:۱۴ ق.ظ

CT در ابتدای دهه 70 به صورت کلینیکی مقدور شد و اولین سیستم تصویربرداری پزشکی توسط کامپیوتر می‌باشد.تصاویر CT توسط عبور پرتو ایکس از بدن، در تعداد زیادی از زاویه‌ها به واسطه‌ی چرخش تیوب اشعه ایکس در اطراف بدن به وجود می‌آید. یک صف یا بیشتر از آشکار سازها، در مقابل منبع اشعه ایکس (طرف مقابل) اطلاعات عبوری و پیش افکنی را جمع آوری می‌کنند. این نقاط داده جمع آوری شده در این روش توسط یک کامپیوتر ترکیب و آمیخته شده که در نهایت به یک تصویر توموگرافیک از بیمار منجر می‌شود.

برای ادامه لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

  • medradiation

توموگرافی تابش پوزیترون PET

medradiation | پنجشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۸:۴۷ ق.ظ

پوزیترون‌ها الکترون‌هایی با بار مثبت بوده و توسط برخی ایزوتوپ‌های رادیواکتیو مانند فلوئور 18 و یا اکسیژن 15ساطع می‌شوند. این ایزوتوپ‌های رادیواکتیویته را به صورت ترکیباتی دارای سوخت و ساز مربوط به بدن در آورده و پس از اعمال در محل مورد نظر در بدن تجمع می‌کنند. در فروپاشی ایزوتوپ و تولید پوزیترون که به سرعت و تحت فعل و انفعالات منحصر به فردی انجام می‌گیرد، پوزیترون (e+) با الکترون (e-) از بافت اطراف خود ترکیب شده، و مجموع جرم هر دو طبق فرمول انیشتین در طول فرآیند نابودی به انرژی تبدیل می‌شود.

بری ادامه لطفا ادامه مطلب را کلیک کنید...

  • medradiation